PRIVACY & COOKIEBELEID

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website verder zet.

1. ALGEMEEN

U bezoekt een website van Smart Aviation BVBA (hierna “Smart Aviation”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1930 ZAVENTEM, Nationale Luchthaven van Brussel PB18, met ondernemingsnummer 666.392.473.

2. PRIVACY

Smart Aviation zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Smart Aviation hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt door deze website te bezoeken.

Huidig Privacy- & Cookiebeleid betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens via deze website.

Door het bezoek / gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het Privacy- & Cookiebeleid van Smart Aviation.

Smart Aviation is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website.

Smart Aviation verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen alsook met de bepalingen betreffende direct marketing in van Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht en de verplichtingen voortvloeiende uit Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

2.1 Persoonsgegevens
Volgende soorten persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Bij het plaatsen van een bestelling: uw naam, geboortedatum, nationaliteit, adresgegevens, paspoortgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en vluchtgegevens;
  • Tijdens het gebruik van de website: uw IP-adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen;
  • Via cookies (zie ook art. 3 van dit Privacy & Cookiebeleid): IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht;

2.2 Doeleinden

De persoonsgegevens verkregen via deze website zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden:

  • Klantenbeheer: administratie van het cliënteel, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie met als rechtsgrond uw de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst, alsook uw expliciete toestemming;
  • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door Smart Aviation, voor direct marketing en reclame, met als rechtsgrond, uw expliciete voorafgaande toestemming;
  • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen (bv. uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar U naar de website smart-aviation.be gekomen bent, of waarlangs U die verlaat); rechtsgrond legitieme belangen
  • Cookies: Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden met als rechtsgrond de uw expliciete voorafgaande toestemming. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren, gebruikt Smart Aviation Google Analytics. Voor sociale doeleinden: om gebruikers van deze website voor hen relevante informatie te laten zien op de website.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde van onze diensten onmogelijk is indien u niet instemt de verwerking.

2.3 Doorgifte aan derden

Smart Aviation zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tenzij Smart Aviation hiertoe gedwongen wordt door de toepasselijke regelgeving of tenzij dit nodig is voor de afhandeling van een bestelling via deze website.

2.4 Duur van de verwerking

Smart Aviation verwerkt uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking

2.5 Uw rechten

Recht op inzage

U kan kosteloos één kopie bekomen van de door Smart Aviation verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verbetering
Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.
Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

Indien u ernstige en legitieme belangen heeft, heeft u recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met als rechtsgrond ‘de noodzaak voor het vervullen van een taak van algemeen belang’ of ‘gerechtvaardigd belang van Smart Aviation of een derde’, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot Smart Aviation per post aan volgend adres: 1930 ZAVENTEM, Nationale Luchthaven van Brussel PB18 of per e-mail via info@smart-aviation.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

2.6 Automatische besluitvorming

Smart Aviation zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

2.7 Persoonsgegevensbeveiliging

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Smart Aviation levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.

3. COOKIES

Smart Aviation maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van de website van Smart Aviation in de browser van uw computer / mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website van Smart Aviation of door partners waarmee onze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

Smart Aviation maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers. Op die manier kan Smart Aviation u een betere gebruikerservaring bieden en de website optimaliseren.

Smart Aviation maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op deze website zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third party cookies

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Zo worden onder ander cookies geplaatst door Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter of Google+. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer geplaatst worden om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Toestemming en beheer van uw cookies

Bij uw eerste bezoek op onze website wordt u gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

TOEPASSELIJK RECHT

Huidig Privacy- & Cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, en in voorkomend geval de Vrederechter Mechelen zijn exclusief bevoegd.